Bliv medlem af foreningen “Rødding – æblets by i Salling”

Nu kan du blive medlem af foreningen "Rødding - æblets by i Salling" ved at indbetale kr. 50,- i kontingent for 2016 på foreningens kontonr. 9307-4180007976. I forbindelse med indbetalingen skal du oplyse navn og postadresse. Vi vil også gerne du oplyser om...
LÆS MERE

Bizzart

Erhverv og kunst i ét og samme hus Formålet med huset er, at det skal kunne rumme flere virksomheder. Derfor er huset blevet indrettet med flere små kontorer samt et større konferencerum. Udover at være en platform for erhvervsudvikling har huset også fået tilført et...
LÆS MERE

NYHEDER

Julestue 27 november

KFUM Spejderne afholder julestue i Rødding Forsamlingshus. Vi sælger byens flotteste juledekorationer og giver dig mulighed for at vinde flotte præmier i det amerikanske lotteri. Kig ind og gør årets julegavekup. Dørene åbnes kl. 14.  

læs mere

Rødding Æblefestival 2016

Første gang der blev mostet æbler på pladsen foran Spøttrup Kro var i 2008. En tradition blev skabt. Selvforsyningstanken, bevidstheden om lokale fødevarer, begrebet ”undgå madspild” er siden kommet til at præge hverdagen – også for det moderne menneske. I Rødding...

læs mere

Borgmester åbner ny krolfbane i Rødding

lokale initiativtagere bag ny krolfbane, der skal få ældre ud i den friske luft Tirsdag den 3. maj 2016 klokken 10.00 vil solen skinne over en skyfri forårshimmel ved Rødding Ældrecenter. Det håber i hvert tilfælde Else Durr, som er én af initiativtagerne til at...

læs mere

AKTUELLE PROJEKTER

BizzArt

Hvad gør man når en af byens lokale bankfilialer lukker? Man starter en indsamling i en forening så byen får et iværksætterhus.

Nymølle Teglværks Havn

Projektet tager udgangspunkt i historien om Nymølle Teglværk med tilhørende afskibningshavn.
Formålet er at skabe et havnemiljø kombineret med et oplevelsescenter ved Limfjorden der hvor Nymølle Teglværk lå.

BOSÆTNING

Antal indbyggere i 2020

I Rødding arbejder vi målrettet med bosætningsstrategi, da vi ønsker at tage et medansvar for udviklingen af vores by. Målsætning er at byens indbyggertal skal stige fra 1600 til 1700

PROGRAM ÆBLEFESTIVAL 2016

VIDEO

Rødding